De 'Gouden Weken'

 

Een goed begin is (meer dan) het halve werk. Wie in de eerste vier tot zes weken een goede basis legt in een groep, kan daar een heel jaar lang op verder bouwen en zal veel minder brandjes moeten blussen. Als leraar, leider of trainer speel je een essentiële rol bij de groepsvorming in deze belangrijke ‘Gouden Weken’.

 

Over de 'Gouden Weken'Online uitwisseling

Start je schooljaar met een Gouden Week

Op maandag 23 augustus en op woensdag 25 augustus organiseert het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten een aantal gratis uitwisselingsmomenten voor alle geïnteresseerde scholen die een “Gouden Week” (willen) organiseren. Je kan deelnemen aan een moment voor basisscholen of secundaire scholen.

 • Maandag 23 augustus
  • 10-12u: secundaire scholen
  • 13-15u: basisscholen
 • Woensdag 25 augustus
  • 10-12u: basisscholen
  • 13-15u: secundaire scholen

Alle sessies zijn jammer genoeg volzet

Wil je op de hoogte blijven van toekomstige activiteiten van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten en wil je maandelijks een bouwsteen van #eenjaarlangtegenpesten ontvangen?

Schrijf dan in op onze nieuwsbrief

Veel scholen erkennen (on)bewust het belang van de eerste weken en organiseren heel wat relevante activiteiten. Vaak benoemen ze dit (nog) niet als “inzetten op de Gouden Weken”. Denk maar aan onthaal- of kennismakingsdagen, methodieken om afspraken te maken, teambuilding, het scheppen van een veilig klimaat, …

Of jouw school nu al veel of weinig investeert in deze cruciale periode, elke geïnteresseerde school is welkom. Je gaat naar huis met meer inzicht in het belang van deze weken en vooral met veel inspirerende verhalen uit andere scholen.

Sabine Coppens (Netwerk Onderwijs Mediation)

Begeleidster van de uitwisselingsmomenten

Wat zijn de ‘Gouden Weken’?

Een goed begin is (meer dan) het halve werk. Wie in de eerste vier tot zes weken een goede basis legt in een groep, kan daar een heel jaar lang op verder bouwen en zal veel minder brandjes moeten blussen. Als leraar, leider of trainer speel je een essentiële rol bij de groepsvorming in deze belangrijke ‘Gouden Weken’. Of het nu op school, in het jeugdwerk, in de sport of elders is, … Werken aan een goede sfeer loont altijd.

‘Wie zegt dat?’

Vanuit de theorie rond pesten is het heel logisch dat inzetten op een goede sfeer, op duidelijke afspraken en ruimte om jezelf te mogen zijn een positief effect heeft op het aantal pestsituaties in de groep. Maar het is niet alleen logisch, het werd ook in verschillende onderzoeken aangetoond. In 2021 bevestigden de onderzoekers van Teachers4Victims (KU Leuven) nogmaals het potentieel van deze eerste weken van het werkjaar. Gouden Weken tellen dubbel!

Benut de Gouden Weken en pluk de vruchten

Zorg dat leerlingen/deelnemers elkaar en hun leerkrachten/begeleiding echt leren kennen in deze eerste weken, dat ze veiligheid en structuur vinden (in hun rol) in de groep. Zorg ervoor dat er goede regels, waarden en normen ontstaan. Zorg ervoor dat de hele groep klaar is voor samenwerking met iedereen in de groep. Slaag je daarin? Dan neem je al een grote voorsprong voor de rest van het werkjaar.

Aan de slag met 10 tips voor de Gouden Weken!

 1. Geef meer complimenten dan negatieve kritiek 
 2. Gebruik coöperatieve werkvormen 
 3. Ken je leerlingen of groepsleden: naam, gezinssituatie, hobby’s, talenten, … 
 4. Laat de leerlingen of groepsleden jou kennen 
 5. Doe iedere dag een groepsvormende activiteit 
 6. Maak samen groepsregels: hoe willen we dit jaar dat we in de groep met elkaar omgaan? 
 7. Geef complimenten in groep en bestraf een-op-een 
 8. Maak aan het begin van het jaar persoonlijk contact met alle ouders 
 9. Bespreek regelmatig het doel van de groepsregels 
 10. Geef je opvolger een goede overdracht voor de eerste dag van het nieuwe jaar

En wat met de Zilveren Weken?

Een voorsprong nemen in de Gouden Weken geeft je een voorsprong. Maar dat wil niet zeggen dat je na een goede start op je lauweren kunt rusten. Door ook in de rest van het werkjaar in te zetten op open en waarderende communicatie, teambuilding, een persoonlijke band, … blijft de opgebouwde winst overeind.

 

Boaz Bijleveld schreef een boek voor de Gouden Weken.

Een vraag voor Kies Kleur tegen Pesten?

Contacteer de webshop bij vragen over bestellingen of producten uit onze webshop.

Contacteer de organisatie voor alle andere vragen.