Jury ‘Pesten dat kan niet!’-prijs

De jury bestaat uit …

De jury van de ‘Pesten, dat kan niet’-prijs 2024 bestaat uit:

 1. Juryvoorzitter Sabine Coppens
  • (Cyber)pestexpert, erkend bemiddelaar en expert in peer mediation
  • Coördinator van Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten   
 2. Juryleden, afgevaardigd door:
  • partners van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten (Expertisecentrum Verbindend Onderwijs, Pimento, Gezinsbond, ouderkoepels, Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), Joetz, …)
  • Departement Communicatiewetenschappen @ Universiteit Antwerpen
  • Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen @ KU Leuven

Een jury met een breed perspectief

De jury heeft dankzij deze diverse samenstelling een brede focus: de dossiers worden bekeken vanuit schoolperspectief, vanuit het kinder- en jongerenperspectief en vanuit het perspectief van ouders. Ook het (academische) onderzoeksveld naar (cyber)pesten is vertegenwoordigd. Samen selecteren zij uit de genomineerde scholen de winnaars.