Financiële steun

 

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten speelt al heel wat klaar. Dat doen we met beperkte middelen en zonder structurele subsidies. We hebben echter de ambitie om onze missie nog meer te realiseren in de toekomst. En jouw steun kan ons daar zeker bij helpen …

 

We doen wat we kunnen …

De campagne van de Week tegen Pesten toont wat de kracht van ons Vlaams Netwerk kan zijn. De campagne is de afgelopen altijd maar meer zichtbaar geworden en veroorzaakte een belangrijke bewustwording om het pestprobleem aan te pakken in scholen, jeugdwerk en jeugdsport. We maken dit waar dankzij onze lidorganisaties. Zij maken vrijwillig tijd vrij voor één medewerker die het Vlaams Netwerk opvolgt en die waar haalbaar ook de schouders mee onder de projecten zet.

Dat doen we met zeer beperkte middelen.

  • Wij ontvangen geen structurele subsidies.
  • Ons campagnemateriaal verkopen we tegen kostprijs.
  • Wij hebben geen vermogen of reserves.

Meer doen met jouw steun?

Jouw financiële steun is zeer welkom. Dankzij jouw hulp kunnen we het hele jaar door pestslachtoffers helpen en tonen dat pesten voorkomen kan worden.

Doe een gift op BE17 5230 8100 9021 van Kies Kleur tegen Pesten.
Met vermelding ‘Steun tegen pesten’.

Ook een permanente opdracht van 2 euro/maand (of meer) zou een zeer mooi steuntje in de rug zijn.

Wil je meer weten over de organisasties achter Kies Kleur tegen Pesten? Of wil je lezen over wat onze gezamenlijke missie is? Kijk bij Over ons.

Alvast onze bijzondere dank!