Materiaal over pesten ontlenen?

Ook offline is er heel wat materiaal over het voorkomen en aanpakken van pestgedrag te vinden.
Hieronder vind je een overzicht van plaatsen waar je materiaal kan uitlenen.
docAtlas Antwerpen

Ben je op zoek naar leermiddelen Nederlands voor anderstaligen? Of naar materialen om met je klas, school of groep te werken aan wereldburgerschap of welbevinden? Zoek je tools om te werken aan gelijke kansen op school of op de arbeidsmarkt? Dan ben je bij het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas in Antwerpen of Turnhout aan het juiste adres.

E-mail: docatlas@provincieantwerpen.be

Jouw bibliotheek?

In je lokale bibliotheek vind je vast en zeker kinder- en jeugdboeken en andere literatuur om rond pesten aan de slag te gaan.

Provincie Limburg Educatief Centrum 

Het PLEC is een gespecialiseerd leercentrum binnen het flankerend onderwijsbeleid van de provincie Limburg.

Leermiddelen, koffers, spelen en interactieve methodieken sluiten inhoudelijk aan bij de noden en behoeften van de verschillende niveaus binnen het Limburgs onderwijs: klas- en schoolbeleid, mobiliteit en verkeersveiligheid, ouder- en leerlingenparticipatie, personenzorg, preventieve gezondheid, sociale vaardigheden, taal in het onderwijs, techniek en wetenschap, welbevinden van kinderen en jongeren, wereldburgerschap en Kleur Bekennen, …

E-mail: educatiefcentrum@limburg.be

Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit – Provincie Oost-Vlaanderen

In het documentatiecentrum vind je een ruim aanbod educatieve materialen over wereldburgerschap: mondiale thema’s, duurzame ontwikkeling, diversiteit, mensenrechten, landeninfo …

E-mail: mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be

Documentatiecentrum voor wereldburgerschap

Ontleen gratis educatief materiaal rond wereldburgerschap: lesmappen met actieve werkvormen, educatieve spellen, pakketten en koffers, beeldmateriaal, digitaal educatief materiaal, achtergrondinformatie voor de leerkracht, informatieve werken, …

E-mail: wereldhuis.bibliotheek@west-vlaanderen.be

Onderwijsbibliotheek Brussel

In de Onderwijsbibliotheek van Onderwijscentrum Brussel kan je gratis materiaal ontlenen. Lidmaatschap is verplicht, maar gratis!

E-mail: onderwijsbibliotheek@vgc.be