Wedstrijdreglement ‘Pesten dat kan niet!’-prijs

1. Deelnemers

Elke Vlaamse lagere of secundaire school mag deelnemen aan de ‘Pesten, dat kan niet’-prijs.

Met betrekking tot nieuwe deelnames door ex-winnaars:

  • Winnaars van de hoofprijs (2500 euro) mogen niet opnieuw deelnemen:
    zij hebben het hoogste doel in de wedstrijd reeds bereikt. We hopen natuurlijk dat zij hun antipestbeleid continuëren, blijven evalueren en bijsturen.
  • Vroegere zilveren laureaten (500 euro) mogen opnieuw deelnemen na 5 jaar,
    indien er een evolutie is, d.w.z. op voorwaarde dat hun antipestbeleid op overtuigende wijze werd versterkt.

2. Doel van de wedstrijd

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten organiseert jaarlijks de ‘Pesten, dat kan niet!’-prijs waarbij ze  scholen willen belonen voor hun bestaande beleid om pesten te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast willen we via de deelnamedossiers inspirerend materiaal vanuit de scholen verzamelen. Zowel de wedstrijd als de inspirerende voorbeelden hebben tot doel scholen te motiveren om de ogen niet te sluiten en een doordacht beleid te voeren.

3. Verloop van de wedstrijd

Alles begint met invullen van een kandidaatsdossier. Dit moet ten laatste op 16 juli 2023 gebeurd zijn.

Uit de kandidaten worden een 10-tal scholen genomineerd. Hen wordt gevraagd een uitgebreid dossier in te dienen tegen 16 oktober 2023. Dit gebeurt op basis van een document dat elke geselecteerde school digitaal doorgestuurd zal krijgen.

Vijf scholen mogen daarna hun verhaal ook ‘live’ komen voorstellen (eind november/begin december). Op basis van het ingediende schooldossier en de live presentatie kiest de jury vervolgens één gouden (hoofd)winnaar, één zilveren en één bronzen winnaar (meer info over het deelnameproces):

– 1ste prijs = gouden winnaar: 2.500 euro.
– 2de prijs = zilveren winnaar: 1.500 euro + 500 euro vormingbudget*
– 3de prijs = bronzen winnaar: 1.000 euro + 500 euro vormingsbudget*.
– 4de en 5de plaats: beide scholen ontvangen een vormingsbudget t.w.v. 500 euro*

* voor vorming van de partners van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten zal de winnaars bekend maken op vrijdag 2 februari 2024.

4. Akkoord en privacy

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten is de organisator van deze wedstrijd en kan dit reglement ten allen tijde aanpassen. Aanpassingen worden via de website gecommuniceerd. Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten heeft ook het recht om beslissingen te nemen bij geschillen.

Iedereen die wil deelnemen aan de wedstrijd is verplicht zich akkoord te verklaren met het wedstrijdreglement.

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten verspreiden graag de beste voorbeelden uit de wedstrijd. Daarom is iedereen die wil deelnemen aan de wedstrijd verplicht zich akkoord te verklaren met de mogelijke online en offline publicatie van organisatienaam en inhoudelijke antwoorden. Gegevens van contactpersonen zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers worden nooit gepubliceerd en bovendien enkel gebruikt om met jullie over de wedstrijddeelname te communiceren.

Iedereen die wil deelnemen zal zich ten slotte ook akkoord moeten verklaren met de privacyverklaring van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.

5. Vragen?

Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. Contacteer corinne@kieskleurtegenpesten.be.