Wedstrijdreglement ‘Pesten dat kan niet!’-prijs

1. Deelnemers

Elke Vlaamse lagere of secundaire school mag deelnemen aan de ‘Pesten, dat kan niet’-prijs.

Met betrekking tot nieuwe deelnames door ex-winnaars:

  • Winnaars van de hoofprijs (2.500 euro) mogen niet opnieuw deelnemen:
    zij hebben het hoogste doel in de wedstrijd reeds bereikt. We hopen natuurlijk dat zij hun antipestbeleid verder zetten, evalueren en blijven bijsturen.
  • Vroegere zilveren laureaten (500 euro) of zilveren (1.500 euro) en bronzen (1.000 euro) winnaars (sinds 2024) mogen opnieuw deelnemen na 5 jaar op voorwaarde dat hun antipestbeleid op overtuigende wijze werd versterkt.

2. Doel van de wedstrijd

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten organiseert jaarlijks de ‘Pesten, dat kan niet!’-prijs, waarbij ze  scholen willen belonen voor hun bestaande antipestbeleid. Deze prijs is een erkenning voor het werk dat scholen leveren om (cyber)pesten te voorkomen en aan te pakken, niet omdat ze ‘100% pestvrij’ zouden zijn. Met de prijs wil het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten deze inspanningen vieren, belonen en verder stimuleren. Daarnaast willen we via de deelnamedossiers inspirerend materiaal vanuit de scholen verzamelen. Zowel de wedstrijd als de inspirerende voorbeelden hebben tot doel scholen te motiveren om een doordacht beleid te voeren.

3. Verloop van de wedstrijd

Om deel te nemen aan de wedstrijd, dient een school eerst de zelfscan voor onderwijs op ALLESoverPESTEN.be uit te voeren. Deze evaluatie-oefening is gratis en kan ten allen tijde herhaald worden, na elke stap die gezet werd om het antipestbeleid te verbeteren.

Scoort jouw school hoog op deze zelfscan, dan krijg je een uitnodiging om deel te nemen aan de komende ‘Pesten, dat kan niet!’-prijs. Je krijgt een mail met een link naar een deelnameformulier met extra vragen om jullie acties verder toe te lichten. Stuur je deelnameformulier, volledig ingevuld, voor 30 september 2024 door. Belangrijk: de prijzen zijn een erkenning voor je bestaand antipestbeleid, het zijn geen subsidies voor toekomstige plannen.

Op basis van de ingediende deelnamedossiers selecteert onze jury van de ‘Pesten, dat kan niet!’-prijs de vijf strafste scholen. Zij worden vervolgens uitgenodigd om hun school en antipestbeleid ‘live’ voor te stellen aan de jury tijdens een presentatie en vragenronde. Deze presentatiedag wordt georganiseerd in november (exacte datum nog te bepalen) in Mechelen (Brusselsepoortstraat 8). De jury kiest na deze presentaties vervolgens één gouden (hoofd)winnaar, één zilveren en één bronzen winnaar (meer info over het deelnameproces):

– 1ste prijs = gouden winnaar: 2.500 euro.
– 2de prijs = zilveren winnaar: 1.500 euro + 500 euro vormingbudget*
– 3de prijs = bronzen winnaar: 1.000 euro + 500 euro vormingsbudget*.
– 4de en 5de plaats: beide scholen ontvangen een vormingsbudget t.w.v. 500 euro*

* voor vorming van de partners van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.

De prijsuitreiking van de ‘Pesten, dat kan niet!’-prijs vindt jaarlijks plaats in de school die de hoofdprijs wint (na de Kerstvakantie; datum nog te bepalen).

4. Akkoord en privacy

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten is de organisator van deze wedstrijd en kan dit reglement ten allen tijde aanpassen. Aanpassingen worden via de website gecommuniceerd. Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten heeft ook het recht om beslissingen te nemen bij geschillen.

Iedereen die wil deelnemen aan de wedstrijd is verplicht zich akkoord te verklaren met het wedstrijdreglement.

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten verspreidt graag de beste voorbeelden uit de wedstrijd. Daarom is iedereen die wil deelnemen aan de wedstrijd verplicht zich akkoord te verklaren met de mogelijke online en offline publicatie van de organisatienaam en inhoudelijke antwoorden.

Iedereen die wil deelnemen zal zich ten slotte ook akkoord moeten verklaren met de privacyverklaring van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.

5. Vragen?

Voor vragen en opmerkingen kun je terecht bij het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. Contacteer corinne@kieskleurtegenpesten.be.